lustro łazienkowe LED

Przepisy przejściowe końcowe

Przepisy przejściowe końcowe

W czasie rozpoczęcia wszczęcia, które jest związane z odpowiedzialnością zawodową są brane pod uwagę konkretne ustawy. Takie przepisy nie uwzględnia się w przypadku obiektów, których budowa została zakończona przed dniem wejścia w życie ustawy, przed którym dniem zostało wszczęte postępowanie