mieszkanie do wynajęcia

Podatek od czynności cywilnoprawnej

Podatek od czynności cywilnoprawnej

Nabywanie nieruchomości nie zawsze jest przeprowadzana w jednej transakcji przez jedną umowę. Bardzo często jest tak, że tych umów jest kilka. To zależeć będzie przede wszystkim od woli stron co do sposobu nabycia nieruchomości. Często również potrzebne jest zawarcie kilka