Architektura jako pojęcie ogólne oraz jej funkcje społeczne.

Architektura jako pojęcie ogólne oraz jej funkcje społeczne.

Nazwa architektura, nie jest związane bezpośrednio z językiem polskim, ponieważ pochodzi z łaciny oraz starożytnej greki. Można je tłumaczyć jako “budowanie naczelne” czy też prowadzenie nadzoru nad budowaniem.

CZYM SIĘ ZAJMUJE ARCHITEKTURA?

W Polsce jedna z definicji odpowiadających na pytanie czym właściwie jest architektura, mówi o tym, że składa się na nią ogół obiektów materialnych, tworzonych przez człowieka, które są trwale związane z określonym punktem powierzchni Ziemi, służącym człowiekowi do zaspokojenia jego potrzeb zarówno osobistych jak i społecznych. Jak widać, definicja ta prezentuje się dość zawile i wymaga pewnych, dodatkowych wyjaśnień.

Obiekt, zawsze jest jakiegoś rodzaju, wyodrębnionym elementem rzeczywistości. W przypadku architektury, musi mieć on znaczenie materialne oraz stanowić swego rodzaju model projektowy. Ta jego druga funkcja ma bardzo istotne znaczenie twórcze. Tworzeniem obiektów materialnych zajmuje się architekt, czyli człowiek wyspecjalizowany i wyszkolony w tej dziedzinie wiedzy. Kolejna składowa definicji architektury to powierzchnia Ziemi, za którą możemy uznać teren, ukształtowany w sposób naturalny i wyodrębniony w określony sposób z rzeczywistości. Dlatego obiektami architektury mogą być np. rzeźba stojąca w ogrodzie, ławka, ogrodzenie, budynek, droga, most czy mieszkanie. Architektura, niejako naśladuje to w jaki sposób ukształtowała swoje naturalne obiekty, Ziemia. Jest dziedziną wiedzy, która powstała dzięki temu, że ludzie posiadają wrodzoną tendencję do przyglądania się swojemu najbliższemu otoczeniu.

ZAKRES DEFINICYJNY ORAZ POTRZEBY SPOŁECZNE.

Ostatnią funkcją architektury jest zaspakajanie potrzeb osobistych oraz społecznych. Ze względu na to, że obiekty powierzchni Ziemi są bardzo różne i dotyczą wielorakich dziedzin życia, architektura rozwinęła się w kierunkach twórczości i projektowania obiektów, które funkcjonują w każdej rzeczywistości materialnej. Dzięki temu, nabrała zdecydowanie nowych znaczeń, a jej obszar definicyjny przekształcił się w oparciu o inżynierię, projektowanie, design czy też budownictwo.

Architektura, pomimo tego, że obecnie nie jest sklasyfikowana w zakresie wyznaczonym przez OECD, który jest rodzajem spisu dziedzin i dyscyplin naukowych, to nadal jest ona uznawana jako rodzaj wszechstronnej funkcjonującej wiedzy. Nie można zapominać o tym, że architektura jest jedną z najstarszych odmian wiedzy, powstałych jeszcze w czasach starożytnych. Zakres architektury, rozbity został na wiele obecnie praktykowanych dziedzin, które nadal posiadają z nią istotny związek, wyznaczony poprzez kumulację pokrewnych sobie znaczeń.

Dodaj komentarz