Wywrotki – przewóz sypkich surowców

Wywrotki – przewóz sypkich surowców

Bardzo często firmy zajmujące się transportem, w ramach swojej działalności świadczą usługi związane z przewozem surowców sypkich. W związku z wszelkiego typu pracami ziemnymi, czy też budowlanymi, bardzo ważną kwestią jest to, aby kruszywa, czy np. cement były transportowane samochodem dostawczym, którego nieodłącznym elementem jest wywrotka. Jej główną zaletą jest możliwość szybkiego wyładowania materiału, a tym samym eliminowana jest konieczność użycia łopat, a cała operacja przebiega bardzo szybko. Skrzynia ładunkowa w przypadku wywrotki może przechylać się do tyłu lub ma bok, a przewożony w niej ładunek zostaje szybko wysypany.

Wywrotki można odpowiednio sklasyfikować, ze względu chociażby na ich masę. Biorąc pod uwagę pojazdy 2-osiowe, których całkowita masa dopuszczalna oscyluje w graniach od 3,5 do ponad 6 ton, możemy mówić o wywrotkach ultralekkich. Cięższe pojazdy, których masa całkowita dochodzi do 18 ton, są doposażane przez wywrotki lekkie. Oczywiście także w tym przypadku mówimy o samochodach 2-osiowych. Wywrotka półciężka może być zamontowana na samochód 3-osiowy, których masa dochodzi do 26 ton, natomiast typowe, ciężkie wywrotki mogą być stosowana na podstawie samochodów zarówno 3, jak i 4-osiowych, których masa całkowita waha się w graniach 26-32 ton. Przy autach ciężarowych o takiej samej masie, możemy mówić również o wywrotce tylnozsypowej, która jak sama nazwa wskazuje, przy rozładunku przechyla się do tyłu.

Zastosowanie wywrotek jest podyktowane chęcią oszczędzania czasu, a także braku konieczności wykonywania czynności rozładunkowych przez pracowników. Wywrotka znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie przewożone są ładunki o dużej masie. Mogą to być wspomniane już kruszywa: żwir, piach, kruszywa ozdobne i ogrodowe, a także ziemia bądź np. kamienia. Przy pracach ziemnych zakrojonych na szeroką skalę, a jednocześnie konieczności wykorzystania materiałów, które przy rozładunku z wywrotni nie ulegną zniszczeniu, ich użycie niweluje konieczność sięgania po podnośniki paletowe, czy też koparki, aby dokonać szybkiego wyładowania materiału.

Jak więc widzimy, wywrotka znacznie usprawnia pracę, a jednocześnie jest nieodzownym elementem przy transporcie różnego rodzaju materiałów sypkich. Dodatkowo można z niej korzystać przy konieczności pozbycia się gruzu, ponieważ wybierając taką o dużej ładowności, prace tego rodzaju nie zajmą dużo czasu. Po załadowaniu, czy to korzystając z koparki, czy też innego sprzętu, dzięki wywrotkom rozładunek następuje niemalże w ekspresowym tempie i nie trzeba tutaj wykorzystywać łopat, aby np. zsypać z samochodu dostawczego chociażby materiał opałowy.

Dodaj komentarz